Op de schop – liftrenovatie en -vervanging in de praktijk
Vergissing bij renovatie inventief opgelost

Veel liften zijn de afgelopen tijd gerenoveerd of vervangen en in de komende jaren zullen er nog veel volgen. Wat is de reden om zo’n project op te starten? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het aangepakt en wat is het resultaat? Deze vragen vormen de basis voor een serie artikelen onder de naam ‘Op de schop’ in dit magazine.

Meestal gaat het goed, maar niet altijd. Soms worden er fouten gemaakt, bijvoorbeeld bij inmeten of berekenen. Het kan zijn dat dit meteen voor problemen zorgt. Het kan ook zijn dat de problemen pas veel later naar voren komen. Dat is ook hier het geval.

Bij de HEMA vestiging in Maastricht is sinds 1975 een personen/goederenlift in gebruik. En behoorlijk intensief. Van origine een OTIS lift uit 1975. Een behoorlijke hydraulische lift, 2:1 ophanging met cabineafmetingen van ca. 2×1,8 meter (breedte x diepte). De opvoerhoogte bedraagt bijna 16 meter. Met de lift worden vanuit twee kooitoegangen 7 stopplaatsen bediend. Het hefvermogen bedraagt 1000 kg hefvermogen en het kooigewicht 1700 kg. Alles volgens liftboek gegevens.

Meerdere renovaties:

Ter verbetering van de veiligheid zijn er op enig moment automatische deuren geplaatst. Tevens is er een flinke staalconstructie op het dak gekomen. Waarschijnlijk om de cabine met doorlading stabieler te maken. Ook is er valbeveiliging aangebracht op het kooidak (ARBO). Door het intensieve gebruik en het grotere kooigewicht waren er de nodige

hydraulische problemen (lekkages). Daarom werd in 2014 besloten om de hydrauliek te vervangen. De genoemde werkzaamheden werden door diverse liftbedrijven – niet de oorspronkelijke fabrikant van de installatie – uitgevoerd.

Te groot Kooigewicht gecompenseerd

Ook met de vernieuwde hydrauliek bleken de problemen niet uit de wereld te zijn. Orona had inmiddels de lift in onderhoud. Onderzoek wees uit dat bij de vervanging van de hydraulische installatie uitgegaan was van het oorspronkelijke kooigewicht. Dat klopte niet, want de liftkooi was door de diverse aanpassingen 20 % zwaarder geworden. Vanuit de engineeringafdeling van Orona kwam het idee om een tegengewicht aan te brengen om zo het extra kooigewicht te compenseren en de overbelasting van de hydraulische installatie weg te nemen.

Liftinvent

Sjoerd van Vliet, hoofd modernisering & servicesupport bij Orona vertelt erover: “Door drukte op onze eigen engineering is destijds door onze serviceafdeling contact gezocht met het bedrijf Liftinvent, van Mark Maerman. Hij heeft een opname gedaan, de situatie in beeld gebracht, een risico inventaristie uitgevoerd en het uiteindelijke ontwerp aangedragen. Door aanbrengen van een tegengewicht wordt het hoge cabinegewicht gecompenseerd en het hydraulische systeem ontlast. Het tegengewicht mag ook weer niet te zwaar zijn zo dat nog net voldoende bedrijfsdruk overblijft om de installatie met een lege kooi goed te laten functioneren. Door het maximaal mogelijke tegengewicht gewicht te kiezen kon ook het energiegebruik behoorlijk teruggedrongen worden. Uiteindelijk kon ca. 900 kg. balanceergewicht aangebracht worden.”

Realisatie

“Gezien het goede ontwerpvoorstel van Liftinvent inclusief een opzet tot verdere uitwerking, heeft Orona er toen voor gekozen om ook de productie en uitvoering bij Liftinvent onder te brengen. Onze projectleider Edwin Oldenhof heeft verder met HEMA de afspraken lokaal gemaakt, waarna de uitvoering onder leiding van Liftinvent voortvarend heeft plaats gevonden. Aansluitend hebben onze monteurs nog nieuwe cilinderpakkingen aangebracht zodat het geheel weer in goede staat verkeerd en de lift niet alleen goed functioneert maar ook aanzienlijk minder energie verbruikt.”

Mooi project

Mark Maerman, van Liftinvent kijkt voldaan terug op het project en vertelt: “Voor alle partijen is dit een niet alledaags project geweest. Wij verzorgden opname + engineering + levering materialen. De montage hebben we laten uitvoeren door Vlaswinkel montage. Alle onderdelen moesten op maat gemaakt worden dus het inmeten was een heel precies karwei. Extra mooi wanneer dit dan geslaagd is en je als Engineer ook nog de complimenten krijgt van de montageploeg omdat hetgeen geleverd is ook prima voorbereid is en past.”

Keuring

De periodieke keuringen van lift worden gedaan door Veritas. De modificatiekeurig, vanwege het aanbrengen van het tegengewicht, is uitgevoerd door Liftintituut

‘tegengewicht zorgde ook voor flink lager energiegebruik’

Bron Liftmagazine 330 met dank aan Koos van Lindenberg